top of page

Особливості вступу 2024

Вступники можуть розраховувати на особливі умови прийому у заклади вищої, фахової передвищої та професійної освіти України.

В межах встановлених квот (квота-2) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році та Наказу МОН №271
 

Квота-2 передбачає бюджетні місця, може бути використана для прийому вступників із тимчасово окупованих територій (далі ТОТ) або населених пунктів, віднесених до територій активних бойових дій. 

 

Важливо: вступ також можливий на загальних умовах.

Заявники, місце проживання яких підтверджено

(задекларовано, зареєстровано тощо)

Хто може вступати за квотою-2?

 • на ТОТ
  станом на 24 лютого 2022 року
   

 • у населених пунктах, віднесених до територій ведення
  активних бойових дій* 
  станом на 1 липня 2024 року
   

 • у населених пунктах, тимчасова окупація яких завершилася після 1 січня 2024 року, які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення в календарний рік вступу
   

 • на ТОТ Автономної Республіки Крим і міста Севастополь
  за умови здобутої після 20 лютого 2014 року базової середньої або повної загальної середньої освіти


 

Заявники мають право на

Проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації

Отримання документа державного зразка про базову середню або повну загальну середню освіту

Прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти 

Прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

(на конкурсних засадах і в межах квот) за результатами вступних випробувань або національного мультипредметного тесту (далі НМТ), зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника/ці)

Важливо: подача документів і проведення оцінювання можуть здійснюватися особисто або дистанційно.

Насамперед необхідно звернутися в Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» при вищому навчальному закладі, в який планується вступ. Центри працюють з 1 червня по 30 вересня, контакти можна знайти на сайті закладу. 

Контакти та адреси освітніх центрів

 

Увага: до центрів можуть звертатися вступники з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя або частин Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Які документи потрібно подати до Освітнього центру?

1 / Заява

2/ Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з 2021 року або результати національного мультипредметного тесту за 2022-2024 роки
за бажанням

3 / Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
за наявності

4 / Документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження.

5 / Чотири кольорові фотокартки 3×4 см

6 / Документ про освіту державного зразка та додаток до нього
за наявності

7 / Довідка про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу
(за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього). Довідка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) або НМТ

Важливі уточнення

 • У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на ТОТ України, підтвердження може здійснюватися на підставі відомостей про місце проживання та/або довідки про реєстрацію батьків (опікунів).
   

 • Якщо у вступника/ці немає документів державного зразка, що підтверджують повну загальну середню освіту, Освітні центри сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника/ці з української мови та історії України, видачі документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО).
   

 • Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації Освітній центр отримує від уповноваженого ЗЗСО.
   

 • Вступники можуть подати до 5 заяв до одного закладу вищої освіти через Освітній центр. 
   

Терміни подання заяв

01

за кошти державного бюджету

з 19 по 31 липня 2024 року (18:00)

02

зарахування на контракт із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця

з 19 липня по 23 вересня 2024 року

Зверніть увагу, що реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах триває з 3 липня

Вступне випробування 

 • Заявники, які не проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію в Освітньому центрі, подають до закладу вищої/фахової передвищої освіти документ про базову середню або повну загальну середню освіту державного зразка, складають вступні випробування (українська мова, історія України та профільний предмет), що визначені правилами прийому.
   

Увага: оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватися як оцінки вступних іспитів. Конкурсний бал заявників для вступу для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань визначається правилами прийому закладу освіти.
 

Важливо: для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість індивідуальної усної співбесіди проводиться творчий конкурс. У разі настання обставин, що унеможливлюють особисте прибуття, за зверненням заявника індивідуальна співбесіда або творчий конкурс проводиться дистанційно з відеофіксацією.
 

Зарахування

 • Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, заявники зобов’язані подати оригінали документів особисто.
   

Важливо: у разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте подання заявником/цею оригіналів, заявник/ця надсилає на електронну адресу Освітнього центру скановані копії відповідних документів.
 

 • Оригінали документів обов’язково мають бути подані до приймальної комісії впродовж 3 місяців після початку навчання. У разі неподання документів та/або неукладання договору про навчання у встановлений термін, наказ про зарахування скасовується в частині зарахування.
   

Залишилися запитання?

Ми проконсультуємо та підтримаємо, звертайтеся

bottom of page